Kurs specjalnie dostosowany do prowadzenia wykładów w sposób zdalny.
Kurs jest przewidzany wyłacznie dla studentów kierunku Technologia Chemiczna realizujących przedmiot w roku akademickim 2022/23.
Zapraszam do systematycznego udziału w zajęciach i aktywnościach.
prof. Witold Żukowski