Kurs jest przeznaczony dla studentów WIL,  studiów II stopnia na kierunku Budownictwo z przedmiotu ZMK w roku akademickim 2022/23.