Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia.