Materiały do zajęć z przedmiotu Wstęp do Sztucznej Inteligencji realizowanego na kierunku Matematyka Stosowana, specjalność Analityka Danych.