Kurs AutoCADa w ramach laboratorium z przedmiotu Grafika Inżynierska i Systemy Multimedialne dla Studentów specjalności Transport (I rok)
Rok akademicki 2022/23