Kurs wspomagający do zajęć projektowych z przedmiotu "Teoria sprężystości i plastyczności".