Kurs przeznaczony dla studentów I stopnia studiów dziennych Wydziału Inżynierii Lądowej.