Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Mechanicznego  na kierunku Inżynieria Medyczna. Kurs zawiera materiały do laboratorium komputerowego z Analizy sygnałów w anatomii klinicznej. Oprócz instrukcji, można tutaj znaleźć opracowaną teorię, przykładowe programy napisane w Matlabie, przykładowe pytania, które mogą pojawić się na teście oraz projekty przeznaczone do samodzielnej realizacji.