Kurs specjalnie dostosowany do prowadzenia wykładów w sposób zdalny.
Zapraszam do systematycznego udziału w zajęciach i aktywnościach.
prof. Witold Żukowski