Zgłaszanie błędów, sugestii, pomysłów:

Błędy, sugestie, pomysły można wysyłać bezpośrednio na adres Systemu Pomocy Technicznej Delta PK: support@deltapk.atlassian.net