Projektowanie mostu kolejowego sprężonego o ustroju nośnym płytowym