Kurs wspomagający do przedmiotu Ochrona Własności Intelektualnej  na kierunku Inżynieria Czystego Powietrza w roku akademickim 2022/2023. 


W ramach przedmiotu Studenci uczą się pracy w wybranych systemach wspomagania prac inżynierskich (systemach CAD/CAM).

Poznanie struktury i elementów składowych układów sterowania automatycznego oraz ich opisu matematycznego

i sposobów realizacji.

Zapoznanie z budową, działaniem, programowaniem oraz eksploatacją podstawowych urządzeń wchodzących

w skład układów automatyki: sterowników PLC, paneli operatorskich, czujników, falowników, napędów

elektrycznych.


Statystyka stosowana. Analiza eksperymentów pasywnych. Planowanie i analiza eksperymentów aktywnych (projektowanych).

Kurs pozwala poznać możliwości technicznye odzysku ciepła od procesów przemysłowych oraz od systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych w obiektach przemysłowych i komunalnych. Poznanie możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego.

Podstawowe wiadomości na temat różnych rodzajów materiałów - ich budowy, własności oraz zastosowania.

Kurs obejmuje wprowadzenie do Wytrzymałości Materiałów oraz analizę problemów jednowymiarowych. W szczególności, w programie znajdują się: wyznaczanie sił wewnętrznych, wyznaczanie przemieszczeń metodą energetyczną, zagadnienia statycznie niewyznaczalne, analiza naprężeń i odkształceń, umiejętność stawiania warunku bezpieczeństwa i projektowania konstrukcji. 

Kurs przeznaczony dla studentów I roku kierunku Inżynieria Czystego Powietrza i jest integralną częścią zajęć laboratoryjnych z chemii