Kurs poświęcony jest tematyce ekonomicznych aspektów stosowania metod i systemów diagnostycznych w bez inwazyjnej ocenie stanu maszyn i urządzeń elektrycznych. Można w nim znaleźć materiały do wykładów oraz zajęć projektowych. Kurs jest prowadzony dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych, na kierunku Elektrotechnika o specjalności Monitoring i Diagnostyka Układów Elektrycznych (semestr III).