Studia podyplomowe prowadzone są przez Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej. Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie szybko rozwijającej się metrologii współrzędnościowej począwszy od: obsługi nowoczesnych systemów pomiarowych w tym nowoczesnych oprogramowań, przez zagadnienia wzorcowania systemów współrzędnościowych, omówienie metod oceny dokładności pomiarów, walidacji metod badawczych, prezentacji nowych rozwiązań w zakresie techniki współrzędnościowej i kończąc na akredytacji i systemie zarządzania opartym o wymagania ISO 17025.

Studia podyplomowe skierowane są do osób zajmujących się nadzorowaniem prac spawalniczych, kontrolą jakości, kierowników robót spawalniczych, pracowników konstrukcyjno-technologicznych. Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE). Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) jest dyplomem specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14731, w przedsiębiorstwach stosujących procesy spajania wg wymagań akceptowanych przez International Welding Institute (IWI).