CWICZENIA Z MATEMATYKI

Organizacja i zarządzanie – projekt, sem.4, studia I stopnia, WIL

Podstawy ekonomii i marketingu wykład