Projekt reduktora walcowego jednostopniowego o zębach skośnych,  wg ISO

Kurs obejmuje podstawowy zakres materiału z przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn na II roku studiów. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Projekt ugruntowuje materiał wykładowy dotyczący obliczeń i kształtowania wałów maszynowych, doboru łożysk tocznych i połączeń wpustowych.


Kurs dotyczy przedmiotu Wytrzymałość Materiałów dla studentów Wydziału Mechanicznego

Kurs obejmuje dwa przedmioty Termodynamika Techniczna I i Termodynamika Techniczna II. Kurs składa się z 30w, 30ćw i 15l.