Kurs przeznaczony dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna II stopnia na semestrze 1 w roku akademickim 2023/24.

Kurs jest częścią przedmiotu Techniki Komputerowe w Gospodarce Przestrzennej prowadzonego jako laboratoria komputerowe.

E-kurs przeznaczony jest dla Studentów II stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna. Zawiera materiały dydaktyczne do projektów z modułu wybieralnego Smart City - IIK.


Kurs zastępujący wykłady z Planowania Rozwoju Miast na kierunku Gospodarka Przestrzenna (specjalność UiT).

Prezentuje poniższe treści:

Definicje miast i czynniki determinujące rozwój, możliwości i progi rozwoju miast, cele planowania miast. Koncepty urbanistyczne miast od połowy XIX wieku do czasów dzisiejszych. Warunki projektowania miast w Polsce po II wojnie światowej. Struktura funkcjonalna, przestrzenna i kompozycyjna miast. Związki pomiędzy poszczególnymi elementami miast, a synergia w planowaniu i programowaniu przestrzennym. Typy funkcji miejskich. Okoliczności rozwoju, powiązania i konflikty przestrzenne. Program funkcjonalny współczesnego miasta. Obiekty centrotwórcze i przestrzeń publiczna oraz ich rola we współczesnym mieście. Znaczenie i ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego we współczesnym mieście.


Kurs zastępujący wykłady z Planowania Rozwoju Miast na kierunku Gospodarka Przestrzenna (specjalność PPiGK).

Prezentuje poniższe treści:

Definicje miast i czynniki determinujące rozwój, możliwości i progi rozwoju miast, cele planowania miast. Koncepty urbanistyczne miast od połowy XIX wieku do czasów dzisiejszych. Warunki projektowania miast w Polsce po II wojnie światowej. Struktura funkcjonalna, przestrzenna i kompozycyjna miast. Związki pomiędzy poszczególnymi elementami miast, a synergia w planowaniu i programowaniu przestrzennym. Typy funkcji miejskich. Okoliczności rozwoju, powiązania i konflikty przestrzenne. Program funkcjonalny współczesnego miasta. Obiekty centrotwórcze i przestrzeń publiczna oraz ich rola we współczesnym mieście. Znaczenie i ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego we współczesnym mieście.