This course support realization of Principles of Ecology of ISE 

Kurs służy jako pomoc w realizacji  i zaliczeniu przedmiotu " Fauna" na kierunku Architektura Krajobrazu