Zagadnienia związane z realizacją zajęć z przedmiotu Technologie Obiektowe

Kurs do zajęć z matematyki dyskretnej. Klucz jest udostępniany podczas pierwszych zajęć.

Kurs do wykładu z matematyki dyskretnej. Klucz jest udostępniany podczas pierwszych zajęć.


Kurs do zajęć z Fizyki na kierunku Informatyka w Inżynierii Komputerowej Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK

prowadzący dr Piotr Fornal