Kurs przeznaczony jest dla studentów na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego (6 semestr). W ramach kursu realizowane będą zagadnienia zgodne z kartą przedmiotu, w szczególności:

·         wskaźniki niezawodności i metody ich wyznaczania,

·         modele matematyczne obiektów nieodnawialnych i odnawialnych,

·         rodzaje i metody analizy struktur niezawodnościowych obiektów technicznych,

·         metody prognozowania trwałości i niezawodności maszyn

Podczas kursu wykorzystywane będzie oprogramowanie Reliasoft Weibull++ oraz BlockSim z indywidualnym dostępem dla każdego ze studentów. W ramach zasobów kursu, studenci otrzymają indywidualny dostęp do niezbędnych materiałów (materiały video, prezentacje, instrukcje, wytyczne przygotowania sprawozdań/projektów). 

Kurs z Mechaniki Ogólnej, przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Kurs zawiera wykłady, przykładowe zadania, przykładowe testy i pytania egzaminacyjne.


Kurs z Mechaniki Ogólnej I, przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Kurs zawiera wykłady, materiały do ćwiczeń, przykłady, filmy, zadania do samodzielnego rozwiązania, przykładowe testy i pytania egzaminacyjne, testy.


Kurs dotyczący podstawowej klasyfikacji, charakterystyki i budowy pojazdówszynowych w ramach przedmiotu "Budowa środków transportu szynowego" dla kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego.

Kurs z Mechaniki Ogólnej I, przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynierii Wzornictwa, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Kurs zawiera wykłady, materiały do ćwiczeń, przykłady, filmy, zadania do samodzielnego rozwiązania, przykładowe testy i pytania egzaminacyjne, testy, fora dyskusyjne.


Kurs dedykowany jest dla kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego na III roku studiów. Zakłada się, że studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu projektowania urządzeń mechanicznych. Celem kursu jest nabycie umiejętności tworzenia koncepcji nowych maszyn oraz metod ich prezentacji. Szczególna uwaga jest położona na prezentacje funkcjonalności i działania urządzenia.

Kurs zawiera wykłady, materiały do ćwiczeń, przykładowe zadania, quizy, filmiki, fora dyskusyjne.

Kurs przeznaczony jest dla Studentów 2 roku Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego, którzy realizują zajęcia z języka angielskiego w sposób zdalny. Kurs będzie obejmował 70% wszystkich zajęć w semestrze zimowym 2020/21.

Ćwiczenia zamieszczane w poszczególnych lekcjach ułożone będą w oparciu o podręcznik Techncial English 4 (David Bonamy, Oxford University Press), który porusza różnorodne tematy związane z szeroko rozumianym pojęciem inżynierii. 


Kurs przeznaczony jest dla Studentów 2 roku Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego, którzy realizują zajęcia z języka angielskiego w sposób zdalny. Kurs będzie obejmował 70% wszystkich zajęć w semestrze zimowym 2020/21.

Ćwiczenia zamieszczane w poszczególnych lekcjach ułożone będą w oparciu o podręcznik Techncial English 3 (David Bonamy, Oxford Univeristy Press), który porusza różnorodne tematy związane z szerokorozumianym pojęciem inżynierii. 


Kurs przeznaczony jest dla studentów grup 13W1 i jest realizowany jako część programu nauczania w semestrze V lektoratu (ostatnim, przedegzaminacyjnym) w związku z przejściem na zdalny tryb nauczania wobec trwania epidemii koronawirusa. 

Kurs będzie obejmował zagadnienia z zakresu dziedziny Inżynierii wzornictwa przemysłowego, a zwłaszcza projektowania produktu, promocji produktu, budowy modeli produktów, metod wytwarzania produktów oraz badania potrzeb rynku. Będą także pojawiać się ćwiczenia powtórkowe obejmujące słownictwo opanowane przez studentów w poprzednich semestrach. 

Materiały będą zamieszczane na bieżąco (co tydzień) z przerwami na zajęcia synchroniczne (odbywające się na MS Teams) oraz testy.