Kurs stanowi wsparcie dla przedmiotu Fizjografia - geologia środowiska realizowanego na Architekturze Krajobrazu.

Kurs pełni pomocniczą rolę w realizacji przedmiotu "Ekofizjologia" na kierunku Architektura Krajobrazu.

Szata roślinna na III semestrze jest kursem poświęconym zagadnieniom geobotanicznym; fitosocjologicznym i na temat kształtowania szaty roślinnej. Uzupełnia i podsumowuje zagadnienia z innych semestrów

Kurs jest poświęcony podstawowym zagadnieniom dotyczącym roślin,  ich morfologii i anatomii, 

Kurs na platformie jest narzędziem uzupełniającym w dydaktyce przedmiotu Ekologia na V semestrze PK.  Tematyka kursu jest poświęcona wybranym zagadnieniom ekologicznym potrzebnym architektom krajobrazu w ich działalności związanej z kształtowaniem krajobrazu