Studiowanie podstawowych schematów  mikro- i makroekonomicznych (w oparciu o bieżące wydarzenia w gospodarce Polski oraz za granicą).  Szczegółowo omawia się podstawy teorii rynku, cenowe i pozacenowe determinanty popytu i podaży, paradoksy działania prawa popytu, elastyczności popytu i podaży i czynniki je określające, zasady wyboru konsumenta; ograniczenia budżetowe, gusty konsumentów, krzywe obojętności etc. Najważniejsze treści makroekonomiczne są omawiane przy pomocy modeli oszczędności-inwestycji, IS-LM-BP, AD-AS, Taylora-Romera. Także analizują się zjawiska cykliczne, rozmaite aspekty polityki stabilizacyjnej,  oraz funkcjonowanie rynku pracy.  

Laboratorium komputerowe z przedmiotu Technologie informacyjne dla 1 roku GP

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna I stopnia na semestrze 5 w roku akademickim 2021/22.