Kurs obejmuje wybrane zagadnienie z modelowania z wykorzystaniem systemów CAD

Wprowadzenie do zagadnień komputerowej analizy obrazu oraz możliwości jej praktycznego wykorzystania w badaniach naukowych.

Omówienie podstawowych problemów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem praktyki przygotowywania prac doktorskich.

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Technologie wytwarzania przyrostowego

Przedmiot dotyczy ogólnie pojętych eksperymentalnych metod detekcji uszkodzeń w konstrukcjach wykonanych zarówno z materiałów kompozytowych jak i izotropowych.

Materiały dydaktyczne do wykładów