The course allows remote registration to the CUT Library. It contains the necessary information on how to use your Library account. The course access key: CUT

Курс призначений для тих, хто хоче дистанційно записатися до Бібліотеки Краківської Політехніки (БКП).
Умовою дистанційного запису є підтвердження знання Правил користування БКП.
Після виконання вищезазначеної умови запис до бібліотеки відбудеться не пізніше наступного робочого дня.

Kurs umożliwia zdalny zapis do Biblioteki PK. Zawiera niezbędne informacje dotyczące korzystania z konta bibliotecznego.

Курс призначається для  тих, хто бажає розширити свої знання та навички користування послугами бібліотеки Краківської Політехніки  та дистанційно записатися до БКП.

Kurs jest skierowany do początkujących użytkowników Mendeley Reference Manager - programu do zarządzania bibliografią i cytowaniami. 

The course for foreign students who want to learn how to use the Library of the Cracow University of Technology.

Kurs przeznaczony dla studentek i studentów  studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej, przystępujących do pisania pracy dyplomowej. Zawiera podstawowe informacje przydatne przed wyborem tematu pracy dyplomowej oraz na różnych etapach przygotowania pracy.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników BPK, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu Otwartej Nauki.

Kurs przeznaczony dla młodych naukowców – doktorantów.

Przybliża zagadnienia związane z przebiegiem kariery naukowej, możliwościami dokształcania i aktualizowania wiedzy oraz z publikowaniem i prezentowaniem własnego dorobku naukowego.

Kurs poświęcony tematyce dziedzictwa europejskiego, jego ochronie oraz zdigitalizowanym kolekcjom zasobów, tworzonych przez polskie instytucje naukowe i kulturalne.

The course is devoted to the subject of European Heritage, its protection, and digitized collections of resources created by Polish scientific and cultural institutions.

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z usług Biblioteki PK.