Rozszerzenie zakresu wiedzy w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji przeznaczone dla studentów, którzy ukończyli specjalność COWIK na studiach inżynierskich wydziału WIŚiE PK

Podstawy techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej przygotowujące do świadomego projektowania tych systemów
Pierwszy rok studiów magisterskich dziennych.

Wykłady dotyczą gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych. Przedstawiają charakterystykę źródeł powstawania ścieków poprodukcyjnych, ich skład jakościowy, wpływ na środowisko oraz metody ich unieszkodliwiania. Przykłady praktycznego zastosowania procesów mechanicznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych dotyczą oczyszczania ścieków, takich jak potrawienne, pogalwaniczne, zaolejone, pofarbiarskie, potrawienne z trawialni hut, przemysłu wydobywczego, mleczarskiego, szklarskiego, i innych.

Obliczenia cieplne komory paleniskowej i przegrzewacza kotła odpromieniowanego