Kurs dotyczy przedmiotu Zarządzanie projektem i zespołem badawczym, w ramach którego prowadzone są wykłady i seminaria.
Wykład kończy test zaliczeniowy jednokrotnego wyboru z wiedzy prezentowanej podczas zajęć w zakresie udostępnionych materiałów wykładowych, a seminaria oceniane są na podstawie aktywności i oddanych prac w ramach zajęć seminaryjnych.


Przedmiot "Statystyka medyczna"

15W 15Lk

Biomechaniczne aspekty projektowania wyrobów medycznych. 

Kierownik przedmiotu - dr inż. Sylwia Łagan

Prowadzący:

dr inż. Sylwia Łagan

dr inż. Magdalena Kromka - Szydek, prof. PK

dr inż. Zygmunt Dziechciowski

Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Mechanicznego  na kierunku Inżynieria Medyczna. Kurs zawiera materiały do laboratorium komputerowego z Analizy sygnałów w anatomii klinicznej. Oprócz instrukcji, można tutaj znaleźć opracowaną teorię, przykładowe programy napisane w Matlabie, przykładowe pytania, które mogą pojawić się na teście oraz projekty przeznaczone do samodzielnej realizacji.

Materiały do zajęć z przedmiotu:
Zastosowanie inżynierii rekonstrukcyjnej i druku 3D w medycynie

Biomechaniczne aspekty projektowania wyrobów medycznych. 

Kierownik przedmiotu - dr inż. Sylwia Łagan

Prowadzący:

dr inż. Sylwia Łagan

dr inż. Magdalena Kromka - Szydek, prof. PK

dr inż. Zygmunt Dziechciowski

Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Mechanicznego  na kierunku Inżynieria Medyczna. Kurs zawiera materiały do laboratorium komputerowego z Analizy sygnałów w anatomii klinicznej. Oprócz instrukcji, można tutaj znaleźć opracowaną teorię, przykładowe programy napisane w Matlabie, przykładowe pytania, które mogą pojawić się na teście oraz projekty przeznaczone do samodzielnej realizacji.