Wydział Informatyki i Telekomunikacji PK

Materiały do zajęć z przedmiotu Wstęp do Sztucznej Inteligencji realizowanego na studiach niestacjonarnych , kierunek Informatyka

e-kurs wspomagający zajęcia online i stacjonarne z przedmiotu

Algorytmy i złożoność

w roku akademickim 22/23

na kierunku Matematyka Stosowana, specjalność Analityka Danych

II rok, studia I stopnia.

Wykład z regresji i analizy wariancji dla I stopnia stopnia kierunku matematyka w roku 2022/2023

Analiza Matematyczna dl studiów niestacjonarnych.

Przedstawienie zasad analizy ekonomicznej pozwalającej podejmować optymalne decyzje, zwłaszcza w kontekście niepewności. Wykorzystanie zaawansowanych metod statystycznych do poprawnej analizy wskaźników finansowych przedsiębiorstwa oraz podjęcia odpowiednich decyzji w rozmaitych sytuacjach dotyczących prognozowania popytu, planowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, poznanie zasad i technik skutecznej wyceny strumieni pieniężnych oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach ograniczeń zasobów. Wyjaśnienie podstawowych cech analizy kosztów i korzyści od produkcji dóbr publicznych

Kurs z przedmiotu Grafika Komputerowa i Komunikacja Człowiek-Komputer dla studentów niestacjonarnych

The course includes the introduction to relational databases and SQL language.

Artificial Intelligence and Agents, Agent Architectures and Hierarchical Control, States and Searching, Features and Constraints, Propositions and Inference, Reasoning Under Uncertainty, Supervised Learning, Planning with Certainty, Planning Under Uncertainty, Beyond Supervised Learning.