Dostępna PK: Wytyczne dla instruktorów, asystentów i trenerów : nauczanie wychowania fizycznego osób z pozostałymi niepełnosprawnościami: choroby układu oddechowego i krążenia, schorzenia metaboliczne, otyłość, nowotwory, choroby genetyczne.

Dostępna PK: Wytyczne dla instruktorów, asystentów i trenerów : nauczanie wychowania fizycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi

Dostępna PK: Wytyczne dla instruktorów, asystentów i trenerów : nauczanie wychowania fizycznego osób cierpiących na choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne

Dostępna PK: Wytyczne dla instruktorów, asystentów i trenerów : nauczanie wychowania fizycznego osób z niepełnosprawnością słuchu i/lub mowy.

Dostępna PK: Wytyczne dla instruktorów, asystentów i trenerów : nauczanie wychowania fizycznego osób z niepełnosprawnością ruchową


Dostępna PK: Wytyczne dla prowadzących: nauczanie osób z niepełnosprawnością wzroku i głucho-ślepotą

Kurs przeznaczony dla studentów I i II stopnia realizujących wychowanie fizyczne.