Dostępna PK: Wytyczne dla prowadzących: nauczanie osób z niepełnosprawnością wzroku i głucho-ślepotą

Kurs przeznaczony dla studentów I i II stopnia realizujących wychowanie fizyczne.