Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK

Elektromechaniczne Przetwarzanie Energii - semestr zimowy 2023/24. Laboratorium komputerowe

Elektrotechnika i Automatyka - I stopnia (niestacjonarne) EiA-1-ns semestr 7 Projektowanie obwodów elektrycznych

Kurs s obejmuje zagadnienie dotyczące zasady dzialania i budowy systemów monitoringu i sterowania w ukladach rozproszonych.

W ramach kursu uczestnicy poznają sposoby oraz kryteria projektowania Rozdzielnicy dwusekcyjnej niskiego napięcia w obrębie pól zasilających oraz sprzęgła.


Java Programming Erasmus 2021/2022