Kurs wspomagający zajęcia z Matematyki w drugim semestrze na kierunku OZEiIK.

Kurs dotyczy zagadnień związanych ze sporządzaniem  Audytu  efektywności energetycznej  na potrzeby "białych certyfikatów"

Kurs przeznaczony dla studentów studiów II-go stopnia, kierunku Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna realizujących przedmiot Biopaliwa.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna, I stopnia na semestrze 2.

Kurs związany jest z treściami wykładowymi przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn i Urządzeń. Laboratorium ilustruje te treści od strony praktycznej.

Przedmiot Audyt efektywności energetyczne dotyczy tematyki zajmującej się wykonywaniem audytów na potrzeby uzyskania tzw. "białych certyfikatów" w ramach Ustawy o efektywności energetycznej związanej z dofinansowaniem działań poprawiających efektywność energetyczną. W ramach przedmiotu studenci wykonują projekt Audytu efektywności energetycznej identyczny jak wymagany Rozporządzeniem do Ustawy.

Kurs stanowi  uzupełnienie zajęć z CHEMII laboratorium. Zawiera materiały, quizy i lekcje dla studentów I roku kierunku OZE.

Adriana Biernacka

Kurs dla studentów studiów kierunku OZEiIK II stopień,  Instalacje solarne i fotowoltaiczne II - instalacje cieplne