Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna, I stopnia na semestrze 2.