Nabycie teoretycznej wiedzy z zakresu metod uczenia maszynowego w przetwarzaniu obrazów oraz praktycznego ich zastosowania

Statystyka II i Data Mining - kierunek Geoinformatyka stopień II

Kurs stanowi pomoc przy realizacji przedmiotu Internetowe bazy geodanych.

Przedmiot "Hurtownie danych"