Seminarium z wybranych działów chemii fizycznej dla II stopnia kierunku biotechnologia

test komputerowy z Angielskiej Terminologii Technicznej II dla studentów studiów II stopnia na kierunku: Biotechnologia

Teoria węzłów w mikrobiologii

Laboratorium surowców i produktów biotechnologicznych