Kurs przeznaczony jest do realizacji egzaminów końcowych z przedmiotu.

Chemia biofizyczna dla II stopnia biotechnologii

test komputerowy z Angielskiej Terminologii Technicznej II dla studentów studiów II stopnia na kierunku: Biotechnologia

Teoria węzłów w mikrobiologii

Laboratorium surowców i produktów biotechnologicznych