Kurs dotyczy przedmiotu Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym, w ramach którego prowadzone są wykłady i seminaria.
Wykład kończy test zaliczeniowy jednokrotnego wyboru z wiedzy prezentowanej podczas zajęć w zakresie udostępnionych materiałów wykładowych, a seminaria oceniane są na podstawie aktywności i oddanych prac w ramach zajęć seminaryjnych.


Przedmiot realizowany w ramach zajęć dla grupy 42T1

Przedmiot realizowany w ramach zajęć dla grupy 42T1

Przedmiot realizowany w ramach zajęć online dla grupy 13T4

Kurs przeznaczony jest dla Studentów 2 roku Inżynierii Środków Transportu , którzy realizują zajęcia z języka angielskiego w sposób zdalny. Kurs będzie obejmował 70% wszystkich zajęć w semestrze zimowym 2020/21.

Ćwiczenia zamieszczane w poszczególnych lekcjach ułożone będą w oparciu o podręcznik Techncial English 3 (David Bonamy, Oxford Univeristy Press), który porusza różnorodne tematy związane z szerokorozumianym pojęciem inżynierii. 


Kurs przeznaczony jest dla studentów grup 13T1, 13T4 oraz 13T8 i jest realizowany jako część programu nauczania w semestrze V lektoratu (ostatnim, przedegzaminacyjnym) w związku z przejściem na zdalny tryb nauczania wobec trwania epidemii koronawirusa. 

Kurs będzie obejmował zagadnienia z zakresu dziedziny Transportu, a zwłaszcza Logistyki, Transportu szynowego oraz Inżynierii pojazdów samochodowych. Będą także pojawiać się ćwiczenia powtórkowe obejmujące słownictwo opanowane przez studentów w poprzednich semestrach. 

Materiały będą zamieszczane na bieżąco (co tydzień) z przerwami na zajęcia synchroniczne (odbywające się na MS Teams) oraz testy.