Sterowniki Programowalne- kurs dotyczący zagadnień automatyki przemysłowej, systemów kontroli oraz urządzeń pomiarowych i wykonawczych.

Kurs do przedmiotu Komputerowe Systemy Sterowania

Prowadzący dr inż. Łukasz Ścisło


Sterowniki Programowalne

Przedmiot poświęcony jest współczesnym systemom zbierania i przetwarzania danych z procesów przemysłowych oraz kontroli procesów produkcyjnych.

Zagadnienia poruszane w ramach kursu:

- czujniki i urządzenia wykonawcze/ sposób transmisji informacji

- systemy kontroli oparte o sterowniki przemysłowe PLC

- systemy kontroli i akwizycji danych typu SCADA

- urządzenia umożliwiające zdalny dostęp i rozproszone systemy sterowania


Kurs z przedmiotu Maszyny Elektryczne - kier. Elektrotechnika, studia stacjonarne I stopnia, r.a. 2022/23