Kurs jest przeznaczony dla studentów I semestru Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki, wspomaga zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Nowoczesne materiały inżynierskie .

Kurs jest przeznaczony dla studentów I semestru Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki, wspomaga zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych.