Algebra i teoria liczb, wykłady, listy zadań quizy.

Gniazda TCP i UDP. Protokoły IPv4 i IPv6. Opcje IP. Gniazda surowe. Protokół SCTP. Zarządzanie lokalną konfiguracją sieciową. Protokół Netlink. Netfilter. Firewall. Uprawnienia. Kryptografia w Java/OpenSSL. Bezpieczna komunikacja w Java/OpenSSL. 13. Libpcap. Winpcap. SSH.