Kurs przeznaczony jest dla studentów wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK - Informatyka semestr 7 gr. GW 01 studia niestacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Doradztwo zawodowe - edycja 25

Moduł DZ 6 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Moduł DZ 7 Seminarium dyplomowe

Kurs przeznaczony dla dydaktyków, którzy chcą rozwijać swój warsztat metod i narzędzi dydaktycznych, by uczyć "na miarę czasów".

Głównym celem jest zapoznanie z  nowymi trendami w dydaktyce, metodami aktywizującymi oraz praktycznymi narzędziami, które można wykorzystać przede wszystkim w nauczaniu zdalnym.

Kurs składa się z 5 modułów,:

1) nowe trendy w dydaktyce

2) metoda design thinking

3) metody i narzędzia dydaktyczne dla pokolenia Z

4) edutainment i gamifikacja

5) narzędzia do testowania wiedzy


Studia Podyplomowe "Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela" 
Edycja 3 
Rok akademicki 2020/2021