Laboratorium obejmuje ćwiczenia z zakresu materiału podstawowego z  przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn dla Automatyki i Robotyki.