Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK

Surowce i procesy technologii nieorganicznej - wykłady oraz ćwiczenia. Obowiązkowy przedmiot realizowany na studiach pierwszego stopnia kierunku Technologia Chemiczna. Przedmiot składa się z 45 godzin wykładu oraz 30 godzin ćwiczeń.  Wykłady oraz ćwiczenia  poruszają i wyjaśniają zagadnienia związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem m.in. surowców naturalnych oraz ich wykorzystaniem w przemyśle chemicznym.

Testy zaliczające poszczególne ćwiczenia laboratoryjne z zakresu chemii fizycznej.

Kurs dotyczy prowadzonych przeze mnie wykładów i metod laboratoryjnych dotyczących badania związków chemicznych.