Kurs jest przeznaczony dla studentów 2 roku Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Obejmuje materiały uzupełniające wykład, ćwiczenia i projekty.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia na semestrze 7.

Kurs zawiera materiały do przedmiotu mechanika i wytrzymałość materiałów dla I stopnia (I rok) Inżynierii i Gospodarki Wodnej.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku inżynieria i gospodarka wodna na semestrze 3 w roku akademickim 2022/23 (zajęcia LK).

E-kurs przeznaczony jest dla Studentów I stopnia kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna. Kurs obejmuje wykłady oraz projekty.

Kurs dla studentów studiów I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna (I rok), realizujących zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Chemia. Prowadzący dr inż. Justyna Kwaśny