Kurs zawiera materiały do przedmiotu mechanika i wytrzymałość materiałów dla I stopnia (I rok) Inżynierii i Gospodarki Wodnej.

Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku, semestr 2, kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna.

E-kurs przeznaczony jest dla Studentów I stopnia kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna. Kurs obejmuje wykłady oraz projekty.

Kurs dla studentów studiów I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna (I rok), realizujących zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Chemia. Prowadzący dr inż. Justyna Kwaśny