Kurs przeznaczony dla studentów kierunku inżynieria i gospodarka wodna na semestrze 3 w roku akademickim 2022/23 (zajęcia LK).

E-kurs przeznaczony jest dla Studentów I stopnia kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna. Kurs obejmuje wykłady oraz projekty.

Kurs dla studentów studiów I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna (I rok), realizujących zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Chemia. Prowadzący dr inż. Justyna Kwaśny