Kurs dedykowany dla studentów 2. roku Energetyki z ćwiczeń z Mechaniki Płynów.