Matematyka dla kierunku Energetyka (specjalność Modelowanie komputerowe w energetyce) na II stopniu

Materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć z Ogrzewnictwa i Wentylacji

Kurs dedykowany dla studentów 2. roku Energetyki z ćwiczeń z Mechaniki Płynów.