Celem kursu rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie:
  • przeprowadzenia analizy urbanistycznej
  • tworzenia koncepcji urbanistycznej
  • opracowania projektu urbanistycznego poprzez doskonalenie warsztatu zawodowego urbanisty
  • zwiększenie świadomości o potrzebach i trudnościach osób z niepełnosprawności