Kurs stanowi  uzupełnienie zajęć z CHEMII laboratorium. Zawiera materiały, quizy i lekcje dla studentów I roku kierunku OZE.

Adriana Biernacka