Kurs przeznaczony dla studentów studiów II-go stopnia, kierunku Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna realizujących przedmiot Biopaliwa.