Kurs dotyczy zagadnień związanych ze sporządzaniem  Audytu  efektywności energetycznej  na potrzeby "białych certyfikatów"