Przedmiot Audyt efektywności energetyczne dotyczy tematyki zajmującej się wykonywaniem audytów na potrzeby uzyskania tzw. "białych certyfikatów" w ramach Ustawy o efektywności energetycznej związanej z dofinansowaniem działań poprawiających efektywność energetyczną. W ramach przedmiotu studenci wykonują projekt Audytu efektywności energetycznej identyczny jak wymagany Rozporządzeniem do Ustawy.