Kurs związany jest z treściami wykładowymi przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn i Urządzeń. Laboratorium ilustruje te treści od strony praktycznej.