Kurs wspomagający zajęcia z Matematyki w pierwszym semestrze.