Kurs wspomagający zajęcia z Matematyki dla studentów kierunku OZEiIK.